Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРТИИ И КАНДИДАТИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРТИИ И КАНДИДАТИ

30.09.2016 г.
Принтирай

Президентът на България е държавният глава на републиката и един от органите на държавната власт. Той се избира пряко от избирателите за срок от 5 години, като има възможност да бъде преизбран само за още един мандат.

Президентът представлява държавата в международните отношения, сключва международни договори, дава и възстановява българско гражданство, назначава и освобождава от длъжност висши държавни служители, упражнява право на помилване, опрощава несъбираеми държавни вземания, насрочва избори и референдуми, упражнява контрол върху законодателната дейност на Народното събрание чрез правото на отлагателно вето (правото да върне на Народното събрание приет закон за ново обсъждане). Президентът е върховен главнокомандващ въоръжените сили на България.

Асоциация „Прозрачност без граници“ предприе първите инициативи за граждански мониторинг на прозрачността и почтеността при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България съответно през 2001 и 2006 година. Първите две инициативи констатираха ниско ниво на публичност в действията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България по финансиране и провеждане на предизборната им кампания.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще участва в наблюдението на президентските избори и референдума с регистрирани над 100 наблюдатели. В изборите за президент ще вземат участие 21 регистрирани кандидат-президентски двойки.

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ включва две основни линии на граждански мониторинг:

Първата е свързана с мониторинг на финансирането на кампаниите на кандидатите, участващи във вота. Мониторингът обхваща както официални документи на кандидат президентските двойки, така и резултати от наблюдение на медиите, един месец преди изборния ден, като събраната информация ще послужи за изготвянето на общ Индекс за прозрачността на предизборните кампании.

Втората поставя акцент върху мониторинг на изборния ден по избирателни секции с участието на обучени наблюдатели, които да констатират евентуални нарушения, които да регистрират в обща база данни.