Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Участници в договора

Участници в договора

30.09.2016 г.
Принтирай

Граждански организации – членове на

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС:

Благоевград НПО „ФОРУМ БАЛКАНИКА“

Бургас  СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ „ФАР“

Варна   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВАРНА ДИША”

Велико Търново „ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

Видин  ДУНАВСКИ ЕВРОРЕГИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ

Враца   СДРУЖЕНИЕ „СЕВЕРОЗАПАДНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ“

Добрич СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ГРАЖДАНИ В ПОВЕЧЕ”

Кърджали НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОБЕДИНЕНИЕ 1913”

Кюстендил СДРУЖЕНИЕ „ПАРТНЬОРИ – КЮСТЕНДИЛ”

Ловеч   СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“ ЛОВЕЧ

Монтана СДРУЖЕНИЕ „ПАРТА 1778″

Пазарджик ФОНДАЦИЯ „ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА – ИГА“

Перник  „СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”

Плевен  СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ“ ПЛЕВЕН

Пловдив СДРУЖЕНИЕ “ПЛОВДИВСКИ ГРАЖДАНСКИ КЛУБ“

Разград СДРУЖЕНИЕ „ЖЕНСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ И АСОЦИИРАНЕ – ЖАНЕТА“

Русе ИНИЦИАТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Силистра СНЦ „ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА“

Сливен СДРУЖЕНИЕ „ВИТА”

Смолян СНЦ “НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Стара Загора ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55”

Търговище СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ”

Хасково СДРУЖЕНИЕ „ИКАР“

Шумен СНЦ „ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ”

Ямбол  СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ“ /ЦОПСИ/”