Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Референдум 2016

Референдум 2016

25.09.2015 г.
Принтирай

На 06 ноември 2016 г. заедно с изборите за президент и вицепрезидент ще имаме възможност да участваме в национален референдум, отговаряйки на със следните три въпроса:

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

Подкрепяте ли годишната данъчна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

В референдума имат право да участват всички български граждани, които са навършили 18 години до 06 ноември, не са поставени под запрещение, не изтърпяват присъда за лишаване от свобода и имат постоянен адрес в България до 8 август 2016 г.

Централната избирателна комисия създаде и разяснителна кампания за гражданите във връзка с референдума.