Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Наблюдение на институции

Наблюдение на институции

25.09.2016 г.
Принтирай

Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на изборите за президент и вицепрезидент, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То е част от цялостния процес по осъществяване на независим граждански мониторинг, включващ:

  • наблюдение на дейността на институциите на национално ниво, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, както и на националния референдум – изборната администрация (Централна избирателна комисия), Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Сметна палата, Съвет за електронни медии;
  • наблюдение на дейността на институциите на местно и регионално ниво, функциониращи на територията на 27 най-големи общини, които са областни центрове – районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии, общинска администрация, областни управители;
  • наблюдение на финансирането на предизборните кампании на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, издигнали кандидати за президент и вицепрезидент.
  • наблюдение в изборния ден, осъществявано със съдействието на неправителствени организации – партньори, функциониращи на местно и регионално ниво на територията на избирателни райони от всички части на страната.

Важни проблеми, които стоят на фокуса на вниманието на наблюдателите в изборния ден:

  • Купуване на гласове/контрол и натиск върху избирателите, осъществяван от:

а) организирано извозване на избиратели, контрол, психологически натиск, заплахи и др., осъществявани от представители на партиите, застъпници, наблюдатели, представители на местна власт, неидентифицирани лица

б) роля на застъпниците и наблюдателите (упражняване на контрол, показатели за това че техният глас е купен)

  •     Работа на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ:

а) боравене с бюлетините (спазване на изискванията за откъсване на бюлетината от кочана непосредствено пред избирателя, спазване на изискването за откъсване на контролния номер на бюлетината, затруднен достъп до бюлетини за референдума)

б) боравене с избирателните списъци (отделен списък за местни избори и отделен за национален референдум)

в) регистриране на наблюдатели и застъпници (спазване на правилата за вписването им в списък, наличие на удостоверение и бадж по образец); осигуряване на достъп до изборното помещение (по един от организация/партия, без да пречат на избирателите и без да оказват натиск; осигуряване пряка видимост при преброяване на бюлетините)

  •     Работа на РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

а) регистриране и разглеждане на сигналите и жалбите (в т.ч. и в електронния регистър на сайта на всяка комисия);

б) предприемане на мерки за отстраняване на нередности (от компетенциите им)/ отправяне към други компетентни институции;

в) предоставяне на информация относно изборния процес (осигурен достъп на наблюдатели и застъпници до заседанията, редовно предоставяне на информация на медиите и наблюдателите)

  •   Работа на служителите в МВР по опазване на обществения ред

(осъществяват ли контрол по спазване на реда около изборните помещения, извършват ли проверки на лица, които извозват организирано избиратели, лица, които съпровождат избиратели и т.н.)