Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Наблюдение на институции на регионално ниво

Наблюдение на институции на регионално ниво

25.09.2015 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ съвместно с Национална мрежа за наблюдение на изборния процес ще наблюдава изборния процес в всички 27 големи общини в страната и ще обърне по-специално внимание на работата на Районните избирателни комисии и на Рисковите избирателни комисии.

В страната, партньори на Асоциация „Прозрачност без граници“ са организациите:

Благоевград  НПО „ФОРУМ БАЛКАНИКА“

Бургас  СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ „ФАР“

Варна   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВАРНА ДИША”

Велико Търново „ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

Видин  ДУНАВСКИ ЕВРОРЕГИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ

Враца СДРУЖЕНИЕ „СЕВЕРОЗАПАДНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ“

Добрич СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ГРАЖДАНИ В ПОВЕЧЕ”

Кърджали НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОБЕДИНЕНИЕ 1913”

Кюстендил СДРУЖЕНИЕ „ПАРТНЬОРИ – КЮСТЕНДИЛ”

Ловеч   СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“ ЛОВЕЧ

Монтана СДРУЖЕНИЕ „ПАРТА 1778″

Пазарджик ФОНДАЦИЯ „ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА – ИГА“

Перник „СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”

Плевен СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ“ ПЛЕВЕН

Пловдив СДРУЖЕНИЕ “ПЛОВДИВСКИ ГРАЖДАНСКИ КЛУБ“

Разград СДРУЖЕНИЕ „ЖЕНСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ И АСОЦИИРАНЕ – ЖАНЕТА“

Русе ИНИЦИАТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Силистра СНЦ „ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА“

Сливен СДРУЖЕНИЕ „ВИТА”

Смолян СНЦ “НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Стара Загора ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55”

Търговище СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ”

Хасково СДРУЖЕНИЕ „ИКАР“

Шумен СНЦ „ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ”

Ямбол  СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ“ /ЦОПСИ/”