Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Наблюдение на институции на национално ниво

Наблюдение на институции на национално ниво

30.09.2016 г.
Принтирай

Като наблюдател на изборния процес Асоциация „Прозрачност без граници“ внимателно следи подготовката на предстоящите президентски избори и национален референдум. Във фокуса на нашето внимание попада разработването на методически указания за работата на избирателните комисии. Особено безпокойство предизвика протоколното решение от 7 септември 2016г. за предоставяне на бюлетини за референдума само след изрично запитване на гражданите дали желаят да гласуват.

От последните изявления на представители на Комисията става ясно, че ЦИК ще издаде указания за безусловно предоставяне на всички бюлетини на избирателите. Асоциация „Прозрачност без граници“ би изразила своята положителна оценка за такова решение и счита, че то ще допринесе за по-пълноценното участие в изборния процес и за реализирането на избирателните права на гражданите. Подобно решение би съдействало за установяването на еднаква практика на секционните комисии и за избягване на случаи, при които гражданите са обект на натиск да не вземат участие в избори и референдуми – практика за контролиран вот, с която се сблъскват нашите наблюдатели през последните няколко години.

Отчитайки факта, че все още не са окончателно утвърдени методическите указания за работата на избирателните комисии, Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя и призив до членовете на ЦИК да преосмислят указанията относно откъсването на контролните номера на бюлетините. Припомняме, че при предходните избори ЦИК прие, че бюлетина без откъснат контролен номер може да се счита за валидна. Тогава Асоциация „Прозрачност без граници“ възрази срещу това решение и изрази опасения, че правилото може да бъде използвано като инструмент за контролиране на вота на избирателите. Извършеното наблюдение потвърди нашите опасения.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава членовете на ЦИК да оценят негативния ефект от създалата се практика и да приемат указание, според което откъсването на контролните номера на бюлетините е задължително. Също така следва да се създадат условия за действителното налагане на наказания на членовете на секционни избирателни комисии, които не изпълняват това изискване.