Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

17.10.2016 г.
Принтирай

На 06 ноември 2016г. ще се проведат избори за президент, вицепрезидент и национален референдум.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА

В изборите за президент и вицепрезидент, както и в националния референдум могат да гласуват български граждани, които са навършили 18 години до 06 ноември 2016 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В референдума могат да вземат участие всички български граждани, включително живущите извън границите на страната, които са навършили 18 години до 06 ноември 2016 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ

 ЦИК  обяви номерата и адресите на секциите в страната. Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес.

 Избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:

  1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
  2. с удостоверение за гласуване на друго място – това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
  3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено – Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
  4. ученици или студенти, редовно обучение;
  5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден.

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

KAК ДА ГЛАСУВАМЕ

Изборният ден на 06 ноември ще започне в 7.00 ч. и ще завърши в 20.00 ч.

Вие следва да се легитимирате пред секционната избирателна комисия (СИК) с личната си карта. След вписването на данните Ви в избирателните списъци, които са отделни за изборите и референдума, ще получите от членовете на СИК бюлетините.

На 06 ноември 2016г. ще гласуваме с две бюлетини – една за избор на президент и вицепрезидент и друга за гласуване в националния референдум.

Бюлетината за президент и вицепрезидент следва да бъде откъсната пред Вас от съответния кочан и член на СИК да постави на гърба на всяка първия печат.

Бюлетината за гласуване в референдума ще Ви бъде предоставена заедно с плик, в който следва да я поставите след като гласувате.

В кабината за гласуване следва да сте сам/сама (освен случаите, когато гласоподавателят има право на придружител). Гласувайте с X или V със син химикал. Сгънете бюлетините, а тази за референдума поставете в плика.

Предайте бюлетините на членовете на СИК – те ще поставят втория печат и ще можете да ги пуснете в кутиите. След като се подпишете в двата списъка ще Ви върнат личната карта.

 ЗА ДА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАСЪТ ВИ

Отбележете само едно квадратче във всяка бюлетина.

Гласувайте само със знаците X или V.

Отбележете вота си със син химикал.

Не поставяйте други знаци, рисунки, надписи или подпис и не зачертавайте бюлетината.

Сгънете бюлетините добре, така че да не се разтворят при пускането в кутията.

Бюлетината за референдума поставете в плика.

Не заснемайте начина си за гласуване.

Не показвайте и не обявявайте на глас в изборното помещение за кого сте гласувал/гласувала.