Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Приемане и разглеждане на жалби и сигнали в РИК,ОИК и ЦИК

Приемане и разглеждане на жалби и сигнали в РИК,ОИК и ЦИК

17.10.2016 г.
Принтирай

Постъпилите в РИК/ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.

Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес/електронен адрес за кореспонденция. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

Регистрираните документи се предават на председателя на РИК/ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК/ОИК за доклад на заседание на комисията.

На регистрация в ЦИК и разглеждане подлежат жалби и сигнали, включително постъпили чрез пощенската кутия или по електронната поща на комисията, свързани с дейността на ЦИК или срещу решения и действия на РИК/ОИК. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес/електронен адрес за кореспонденция. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

Жалбите и сигналите се регистрират в деловодството на ЦИК с входящ номер и дата, след което незабавно се предават на председателя на ЦИК.

Председателят на ЦИК с резолюция разпределя жалбата или сигнала на член на ЦИК за доклад на заседание на комисията.

Повече подробности, относно подаването на жалби и сигнали може да проверите в сайта на ЦИК.