Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » 13 НАРУШЕНИЯ, ЗА КОИТО ДА ВНИМАВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМА

13 НАРУШЕНИЯ, ЗА КОИТО ДА ВНИМАВАМЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМА

17.10.2016 г.
Принтирай

На 06 ноември имаме възможност да направим своя избор за президент и вицепрезидент. Всеки от нас ще може да вземе участие и в националния референдум, който съдържа следните въпроси:

Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,

„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

  Всеки от Вас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. На първо място, важно е Вашето активно участие – важно е всеки от Вас да гласува. От Вас зависи да се противопоставите на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния процес.

    Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

1.    Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетините за местните избори и за референдума (списъците са два, като е възможно граждани, които не отговарят на изискванията за 6-месечна уседналост в населеното място, да са включени в списъка за референдума, но да не са включени в списъка за местните избори в същата секция);

2.    Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията);

3.    Боравят правилно с бюлетините (откъсват пред Вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния номер на бюлетината);

4.    Вписват в избирателния списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като гласувате.

    За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.

 5. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпници и наблюдатели. Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

    При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

6.    Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите;

7.    Организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;

8.    Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;

9.    Разпитване на избирателите и разкриване тайната на вота;

10.  Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите;

11.   Раздаване на пари;

12.  Опрощаване на дългове;

13.  Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.

обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.   За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224. Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.