Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » 10 нарушения, за които да внимаваме на изборите

10 нарушения, за които да внимаваме на изборите

17.10.2016 г.
Принтирай

Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:     

  • осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията);
  • боравят правилно с бюлетините (откъсват пред Вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния номер на бюлетината);
  • вписват в избирателния списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като гласувате.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

  • присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как   гласуват избирателите;
  •  организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;
  •  събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;
  •  разпитване на избирателите и разкриване тайната на вота;
  •  раздаване на пари;
  •  опрощаване на дългове;
  •  раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги;

се обръщайте своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно и да прекратят тези действия.

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224. Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA