Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016 Първи тур

Сам избирам » Проблеми при финансирането на предизборната кампания

Проблеми при финансирането на предизборната кампания

16.10.2016 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ извършва наблюдение на прилагането на законовите разпоредби, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност върху финансовите средства, които изразходват във връзка с медийния компонент на предизборните кампании на партиите.

Фокусът на вниманието е поставен върху изпълнението на законовите изисквания и отчитането на тенденциите относно:

 • публичност на информацията относно условията и тарифите за отразяване на предизборната кампания на участниците, чрез публикуването й на Интернет страницата на съответната медия и предоставянето й на Сметната палата и ЦИК (чл.187 и чл.198);

 • публичност на договорите за отразяване на предизборната кампания на участниците в изборите, чрез публикуване на конкретна информация (участник, предмет, срок, стойност и т.н.) от договорите на интернет страницата на съответната медия (чл.180).

Асоциация „Прозрачност без граници“ извърши проверка за изпълнението на посочените изисквания чрез проверка на интернет страниците на 258 национални и регионални медии (70 национални медии и разпространявани в национален обхват, както и 188 регионални и местни медии).